Statistician / Psychologist (f/m) PhD / Dr. / MSc

Apply before: January 29th, 2018
Institute: University Medicine Göttingen (Germany)
Job specification: We seek an experienced Statistician / Psychologist for the longitudinal assessmentof outcome (esp. health-related quality of life) in patients after traumatic brain injury.Your participation in the multinational EU project “CenterTBI” (center-tbi.eu) willhelp to create a multidimensional tool for classification of outcome following TBI.Excellent statistical knowledge (item response theory, generalized linear mixedmodels) is mandatory, experience in handling large data volumes (SQL), andcommand of R and SPSS are essential. Experience in complex studies, and a recordof publications and acquisition of own funding are assets.
External references: Website

 

Psychologist (f/m)

Apply before: January 15th, 2018
Institute: University Medicine Göttingen (Germany)
Job specification: We seek an experienced Psychologist for outcome research in patients aftertraumatic brain injury, esp. disease-specific health-related quality of life, and forcooperation in the research project “Qolibri-Kids/Ados” (Quality of Life after BrainInjury–KIDS/ADOLESCENTS).

You need excellent knowledge in neuro- and developmental psychology, classical andmodern test theory, and modern psychometrics. Experience in the development ofquestionnaires or their application is an asset, expertise in statistics and command ofR and SPSS are necessary. Ideally, you already have a record of publications and ofacquisition of funding.

External references: Website

 

Teaching Fellow in Speech and Language Therapy (Maternity Cover)

Apply before: January 10th, 2018
Institute: University College London
Job specification: Duties and Responsibilities
UCL invites applications for a part time Teaching Fellow post in Speech and Language Therapy (SLT). The postholder will be primarily responsible for facilitating students’ knowledge and skill development, and their application of theory to practice by contributing to professional studies teaching and learning on the MSc Speech and Language Sciences degree, with a focus on acquired communication and swallowing difficulties. The postholder will work closely with colleagues in the acquired teaching team and clinical placements team to support students’ professional development and practice-based learning in tutorials and on placement.
External references: Website

 

Wetenschappelijk Onderzoeker

Apply before: January 13th, 2018
Institute: Universiteit van Amsterdam (UvA) Sociale Geneeskunde
Job specification: De afdeling sociale geneeskunde van het AMC-UvA voert, in samenwerking met de GGD Amsterdam en de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, het project ‘Een familiegerichte aanpak voor een gezond gewicht van de multi-etnische jeugd uit de Bijlmer’ (FAMILY) uit. Daarbij wordt via een participatieve aanpak gewerkt om bij Creools-Surinaamse en West-Afrikaanse gezinnen met een kwetsbare sociaal-economische positie overgewicht bij de jeugd terug te dringen.

Jouw voornaamste taken zijn:
• Procesevaluatie van de interventie ontwikkeling, terugkoppelen van je bevindingen naar de interventie ontwikkelaars en het ontwikkelingsproces nauwkeurig beschrijven, inclusief theoretische onderbouwing.
• Opzetten en analyseren van een kleinschalige effectevaluatie via een ‘mixed-methods design’, met als doel de haalbaarheid van implementeren van een aangepast aanbod in de praktijk alsook het effect daarvan te onderzoeken.
• Organiseren van bijeenkomsten, opstellen nieuwsbrief over de voortgang en geven van presentaties bijvoorbeeld voor leden van de gemeenschap, bredere projectgroep.

External references: PDF

 

Junior-onderzoeker SMARTsize@work project

Apply before: February 4th, 2018
Institute: VU Amsterdam
Job specification: De doelstelling van SMARTsize@Work is om op een aantrekkelijke, haalbare en evidence-based wijze gewichtsmanagement en gezonde eetgewoontes te stimuleren bij werknemers met een lage sociaaleconomische positie. Het project combineert een participatieve aanpak met een evidence-based benadering.

Werkzaamheden
Jouw voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:
• het coördineren en uitvoeren van het onderzoekstraject;
• samenwerken met de doelgroep en relevante stakeholders
• de kwantitatieve en kwalitatieve data verzameling;
• het doorontwikkelen van de interventies;
• het begeleiden van de implementatie in de bedrijven;
• de onderzoeksresultaten analyseren;
• het publiceren van wetenschappelijke artikelen;
• het verspreiden van de resultaten onder relevante doelgroepen.

External references: Website

 

Projectmedewerker/onderzoeker (28-30 uur)

Apply before: January 15th, 2018
Institute: Radboud UMC
Job specification: Als projectcoördinator / onderzoeker ben je breed inzetbaar en functioneer je op het snijvlak van de psychologie, geneeskunde en bedrijfskunde/bestuurskunde. Het aandachtspunt van de werkzaamheden richt zich op implementatie van TRANSIT met een focus op de 1ste, 3de en 4de doelstelling.

In een multidisciplinair projectteam richt je je onder andere op; Onderzoeken van het proces van implementatie van nieuwe samenwerkingsvormen binnen TRANSIT; In samenwerking met ICT ontwikkelaar Karify implementeren van digitale procesondersteuning binnen bestaande en te ontwikkelen ICT structureren.

External references: PDF

 

Jongerenstage

Apply before:
Institute: Cross your Borders
Job specification: Cross Your Borders is een jongerenorganisatie die interactieve onderwijsprojecten over mondiale vraagstukken organiseert op meer dan 250 middelbare scholen in heel Nederland.

Als stagiair(e) maak je deel uit van een enthousiast team dat de projecten uitvoert op scholen. Je geeft voorlichting aan jongeren over mondiale problemen en het aandeel van Nederland hierin. Daarnaast ben je bezig met het coachen, assisteren en een eigen onderwijsproject coördineren. Ook is er de mogelijkheid onderzoek te doen, trainingen te ontwerpen en deze uit te voeren.

External references: PDF

 

Doctoral Student

Apply before: December 31st, 2017
Institute: University of Cologne (Germany)
Job specification: The position is part of the project “Self-Insight into Attitudes: Distinguishing Introspective from Social Self-Awareness in Research on Implicit Evaluations”, awarded to Adam Hahn by the German National Science Foundation (DFG). The goal behind this project is to test and validate tenets of a theoretical model distinguishing between two different kinds of self-awareness, as well as to explain the cognitive processes responsible for (a) gaining awareness of the processes reflected in implicit evaluations and (b) producing divergences between implicit and explicit evaluations. The doctoral student will be part of the larger Social Cognition Center Cologne (SoCCCo, soccco.uni-koeln.de), a vibrant research environment with more than 30 social cognition researchers working on a diverse range of topics from basic processes of evaluation to self-regulation, moral judgments, social comparison, as well as stereotyping and prejudice. The working language at SoCCCo is English.
External references: Website

 

Studiezaalbegeleiders voor studenten met autisme (minimaal 1 dagdeel per week)

Apply before:
Institute: Villa Abel
Job specification: Villa Abel is een stichting die zich inzet voor studenten met autisme. Villa Abel geeft ondersteuning
op maat aan hen die dat nodig hebben en stelt hen instaat om succesvol te studeren en te
participeren in de samenleving. Wij bieden onze studenten individuele studiecoaching en een
studiezaal waar zij onder gunstige omstandigheden kunnen studeren. In de studiezaal zijn
studiezaalbegeleiders aanwezig die de studenten de ondersteuning bieden die zij nodig hebben om
goed te kunnen studeren.

Jouw taken
Als studiezaalbegeleider draag je een belangrijke rol binnen Villa Abel. De studiezaalbegeleiders
staan in nauw contact met onze studenten en bieden hen een breed assortiment aan ondersteuning.
Doorgaans ziet jouw takenpakket er als volgt uit:
– Je ondersteunt bij studieplanning
– Je structureert rustmomenten en je helpt stress en overbelasting te voorkomen
– Je motiveert studenten
– In gesprek met studenten zoek je naar oplossingen voor problemen die zij ervaren tijdens het
studeren
– Je luncht samen met de studenten
– Je houdt een verslag bij van de studiedag van de studenten

External references: PDF

 

Internship

Apply before: looking for new Interns the whole year
Institute: Profiler Consulting
Job specification: Your role will be to work in close cooperation with the consultants. More precisely:
• You will manage strategic candidates’ sourcing projects
• You will have the opportunity to follow the growth of our office by helping us identify relevant candidates for our clients, in consistency with the market trend (you will be trained to understand function descriptions to identify interesting profiles)
• You will be responsible for the approach, the selection and the evaluation of candidates within the frame of recruitment assignments
• You will train and coach new Head Hunters as your seniority will grow
External references: PDF