Postdoc – ‘health promotion’

Apply before: June 2nd, 2017
Institute: AMC
Job specification: U bent enerzijds verantwoordelijk voor het dagelijks management van het ‘Healthy Habits Start Early’ project. Dit behelst de interne communicatie, voorbereiden en verslaglegging van bijeenkomsten, contact onderhouden met de adviesraad en gebruikerscommissies. Ook overziet u de inhoud van het project als geheel, en zorgt u, tezamen met de consortiumleiders, voor de integratie en afstemming van de verschillende onderdelen van het project. Anderzijds bent u verantwoordelijk voor de procesevaluatie die rondom het te ontwikkelen programma zal worden opgezet
External references: Website

PhD – Health Communication / Persuasion Technology

Apply before: May 16th, 2017
Institute: Universiteit van Amsterdam
Job specification: The current PhD candidate vacancy is for WP2.2. In this work package, the PhD candidate will be required to develop and pilot test an intelligent and individually tailored physical activity mobile application, based on a previously designed activity app. In this WP, the PhD candidate will investigate barriers and facilitators of mobile app usage in the target group and scientific experts so as to optimize the mobile application. This mobile application will then be pilot tested in a small sample during a 6-to-8-week period.
External references: Website

Two PhD Candidates – Games to train decision-making under stress

Apply before: May 28th, 2017
Institute: Radboud University
Job specification: The Behavioural Science Institute and Donders Institute at Radboud University have an opening for two PhD candidates to work on an NWO-funded project called ’Enhancing Police Performance under Stress Through Immersive Biofeedback Training.’ You will be part of a large-scale research programme that will:
(a) Develop genre-breaking virtual reality (VR) games which integrate biofeedback and evidence-based game mechanics that target decision-making under stress;
(b) Test whether these games are effective at improving decision-making skills and reducing stress-related symptoms in police officers; and
(c) Apply novel, game-based methodologies, to pinpoint the precise game mechanics responsible for training decision-making under threat.
External references: Website

 

Promovendus – Gender and societal role development

Apply before: May 19th, 2017
Institute: Universiteit Leiden
Job specification:
 • Werving proefpersonen;
 • Ontwikkelen van meetinstrumenten en interventie;
 • Uitvoeren van dataverzameling op scholen;
 • Uitvoeren van dataverzameling in gezinnen;
 • Analyseren van videomateriaal en kwantitatieve data;
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen, uitmondend in een proefschrift;
 • Samenwerken in een internationaal interdisciplinair onderzoeksteam;
 • Verdiepen in ten minste één andere academische discipline dan de gedragswetenschappen;
 • Begeleiden van bachelor- en masterstudenten.
External references: Website

Postdoc – Gender and societal role development

Apply before: May 19th, 2017
Institute: Universiteit Leiden
Job specification:
 • Dagelijkse begeleiding van vier promovendi bij protocolontwikkeling, dataverzameling, dataverwerking en schrijven;
 • Dagelijkse coördinatie van het project ten behoeve van interne cohesie;
 • Training van promovendi in observatiemethoden;
 • Analyseren van videomateriaal;
 • Analyseren kwantitatieve data met geavanceerde statistische technieken;
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen;
 • Samenwerken in een internationaal interdisciplinair onderzoeksteam;
 • Begeleiden van bachelor- en masterstudenten;
 • Communicatie met European Research Council over voortgang project, urenregistratie, etc.;
 • Actieve rol in de ontwikkeling van kennisbenutting/valorisatie.
External references: Website

Promovendi – The parenting origins of prejudice

Apply before: May 19th, 2017
Institute: Universiteit Leiden
Job specification:
 • Werving proefpersonen;
 • Ontwikkelen van meetinstrumenten;
 • Uitvoeren van dataverzameling in gezinnen en in het lab;
 • Analyseren van videomateriaal en kwantitatieve data;
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen, uitmondend in een proefschrift;
 • Samenwerken in een internationaal interdisciplinair onderzoeksteam;
 • Verdiepen in ten minste één andere academische discipline dan de gedragswetenschappen;
 • Begeleiden van bachelor- en masterstudenten.
External references: Website

Postdoc – The parenting origins of prejudice

Apply before: May 19th, 2017
Institute: Universiteit Leiden
Job specification:
 • Dagelijkse begeleiding van vier promovendi bij protocolontwikkeling, dataverzameling, dataverwerking en schrijven;
 • Dagelijkse coördinatie van het project ten behoeve van interne cohesie;
 • Training van promovendi in observatiemethoden;
 • Analyseren van videomateriaal;
 • Analyseren kwantitatieve data met geavanceerde statistische technieken;
 • Schrijven van wetenschappelijke artikelen;
 • Samenwerken in een internationaal interdisciplinair onderzoeksteam;
 • Begeleiden van bachelor- en masterstudenten;
 • Communicatie met NWO over voortgang project, urenregistratie, etc.;
 • Actieve rol in de ontwikkeling van kennisbenutting/valorisatie.
External references: Website

Functionaris Gezondheidsbevordering

Apply before: May 18th, 2017
Institute: Gemeente Amsterdam
Job specification:
 • In samenwerking met collega’s stimuleren en ondersteunen van de Gezonde School benadering inhet voortgezet onderwijs.
 • Daartoe werven en begeleiden van scholen bij het implementeren van effectieve preventieprogramma’s voor thema’s als genotmiddelen, seksualiteit, slaaphygiëne, welbevinden, etc.
 • In samenwerking met collega’s implementeren van het programma ‘Kriebels in je Buik’ in het basisonderwijs.
 •  Het verzorgen van ouderavonden en docententrainingen als onderdeel van ‘De Gezonde Schoolen Genotmiddelen’ in het voortgezet onderwijs en ‘Kriebels in je Buik’ in het basisonderwijs.
 • Het ontwikkelen en onderhouden van contacten met samenwerkingspartners in de regioAmstelland en samen met hen beleid ontwikkelen en uitvoeren voor jeugd in basis- en voortgezetonderwijs.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het preventieaanbod o.a. voor slaaphygiëne
External references: PDF

 

Co-Founder HRD-startup

Apply before:
Institute: Tiemen Holland Startup
Job specification: As a co-founder of Tiemen you will develop a new startup from scratch. You’ll identify problems, scope the market opportunities and drive implementation of the concepts for the development of the startup. You will do so by working as an Entrepreneur in Residence with your co-founder and the founding team of Holland Startup, using the Lean Methodology to research the business model and market. You will be given full responsibility for the success of the start-up. Needless to say, Holland Startup is not offering a position as an employee but a position as a full co-founder where you will receive a small wage together with a large percentage of equity share of the start-up.
External references: PDF

 

Two PhD Candidates – Professional Games for Professional Skills

Apply before: May 28th, 2017
Institute: Radboud University Faculty of Social Sciences
Job specification: You will be part of a large-scale research programme that will:
(a) Develop genre-breaking virtual reality (VR) games which integrate biofeedback and evidence-based game mechanics that target decision-making under stress;
(b) Test whether these games are effective at improving decision-making skills and reducing stress-related symptoms in police officers; and
(c) Apply novel, game-based methodologies, to pinpoint the precise game mechanics responsible for training decision-making under threat.

You will be part of the multidisciplinary Games for Emotional & Mental Health (GEMH) lab, an international consortium of researchers, game designers and artists, and the Experimental Psychopathology and Affective Neuroscience (EPAN) lab, which has extensive expertise on the neurobiology and psychophysiology of psychopathology and decision-making. You will help design and evaluate new biofeedback games (based on heart rate and frontal theta oscillations), analyse the data, and report the results in scientific journals and in a doctoral dissertation. You will also report your results at scientific conferences.

External references: Website