Beoordelaar CIZ

Apply before: April 28th, 2017
Company: CIZ in Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen of Zwolle
Job specification: Wat ga je doen?
Je bestudeert de in behandeling genomen aanvragen en gegevens. Daarbij toets je de zorgsituatie van de burger aan de wettelijke eisen. Aan de hand van de zorgsituatie van de cliënt besluit je of hij/zij wel of niet voldoet aan de eisen. In het geval van een positief besluit draag je dan ook zorg voor de vaststelling van het zorgprofiel van de cliënt. Ook onderbouw je het besluit en motiveer je dit op een duidelijke manier zodat de cliënt inzicht krijgt in de argumenten die ten grondslag lagen aan het besluit. Je hebt veelvuldig telefonisch contact met cliënten en aanvragers. Daarnaast houd je contact met alle relevante (externe) relaties over operationele aangelegenheden en zorg je voor een goede verstandhouding met hen. Tijdens het proces houd je de cliënt op de hoogte van de procedure en de voortgang van de aanvraag. Tijdens je werkzaamheden leg je verantwoordelijkheid af over behaalde resultaten, de voortgang en eventuele bijzonderheden.
External references: Website

Onderzoeker – Indicatiesteller

Apply before: April 28th, 2017
Company: CIZ in Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen of Zwolle
Job specification: Wat ga je doen?

 • Bestuderen van in behandeling genomen aanvragen en de meegeleverde gegevens.
 • Afleggen van huisbezoeken om aanvullende informatie te verzamelen en de zorgsituatie te beoordelen.
 • Analyseren van verkregen informatie en toetsen van de zorgsituatie aan de wettelijke vereisten.
 • Onderhouden van contacten met onder andere familie/ naasten, medisch adviseurs en wijkteams.
 • Onderbouwen en motiveren van het besluit.
External references: Website

Promovendus – Chronic and acute stressors in high-risk organizations

Apply before: May 10th, 2017
Institute: Open Universiteit (OU)
Job specification: We zoeken een promovendus voor het project “Understanding the interplay of chronic and acute stressors in high-risk organizations: the role of emotion regulation, appraisal, and rumination”. Doel van het project is vast te stellen hoe professionals omgaan met situaties die gekenmerkt worden door een combinatie van chronische en acute stress, welke rol emotieregulatie hierbij speelt en wat de gevolgen zijn voor het functioneren en welzijn van de professional. Van u wordt verwacht het onderzoeksvoorstel verder uit te werken en verschillende longitudinale studies uit te voeren met behulp van surveys, event-based-sampling en wearables. Het verzamelen van data zal gebeuren in organisaties, zoals de politie, waar werknemers geconfronteerd worden met zowel chronische als acute stress. De resultaten van dit onderzoek presenteert u in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op internationale congressen. Het geheel moet resulteren in een academisch proefschrift.
External references: Website

Senior Research Psycholoog

Apply before:
Company: HFM Talentindex
Job specification: Als Senior Researcher draag je actief plannen aan voor het doen van onderzoek naar de online assessments van HFMtalentindex. Jij bepaalt (mede) de onderzoeksagenda en geeft vorm aan de uitvoering van het onderzoek door de Research afdeling. Je voert zelf onderzoek uit en je coördineert en begeleidt onderzoek dat wordt uitgevoerd door je collega onderzoekers. Je ziet kansen in samenwerking met externe partijen zoals universiteiten en met onze klanten.
External references: PDF

Postdoctoral – Psychology of Reasoning

Apply before: May 7th, 2017
Institute: University of Amsterdam
Job specification: The postdoctoral researcher will work within the subproject ‘Core Theory & applications’, lasting for the last four years of the project (2018-2021), and will be employed full-time. This subproject will

 1. develop the Core LoC theory and solve the open problems the project is meant to address: the problem of logical omniscience in epistemic logic, the problem of Information overload, and the problem of how to model moderately rational cognitive agents; it will also
 2. provide formal models of the LoC suitable for development in Artificial Intelligence research.

This will be a pure research position, with the researcher expected to:

 • present intermediate research results at international workshops and conferences;
 • deliver a number of excellent publications, also in cooperation with the PI and the other project members.
 • The postdoctoral researcher is also expected to help with all the organizational tasks connected to the project, including:
 • the organization and attendance of a regular LoC project seminar;
 • the organization of a major LoC Conference in year 4 of the LoC project;
 • the maintenance of the interactive project web site;
 • the dissemination of results to non-specialists as planned in the LoC project.
External references: Website

Professor – Social Robotics

Apply before:
Institute: The Hong Kong Polytechnic University
Job specification: The appointee will be required to (a) provide leadership in all aspects of academic activities; (b) teach at undergraduate and/or postgraduate levels in the Multimedia, Entertainment Technology, and Computing; (c) engage in funded research projects and scholarly activities to advance knowledge in the field of media psychology, artificial intelligence, and social robotics; (d) initiate, lead and engage in research and scholarly activities serving the professional industry; (e) act as student advisor and supervisor; (f) undertake administrative duties in relation to academic matters; and (g) initiate and lead joint research lab activities building upon existing labs in the University.
External references: Website

Psychologist/Statistician

Apply before: April 28th, 2017
Institute: University Medical Center Göttingen
Job specification: We seek an experienced Psychologist / Statistician for our outcome research (esp. health-related quality of life, neuropsychological, psychosocial) in adults, elderly and children with traumatic brain injury, dementia, and other diseases, but also in (pre-)school children with artistic early intervention, and healthy controls. The successful candidate should have excellent statistical knowledge (psychometric – classical and modern methods, biometric), as well as experience in handling large data volumes. Command of SPSS, R is indispensable, and M+ desirable.
External references: Website

Research Assistant – Psychology

Apply before:
Institute: Friedrich-Schiller-Universität Jena
Job specification: The successful candidate will work in an interdisciplinary team in which a technical demonstrator system is developed that enables intuitive interaction between humans and technology, taking into account visual, acoustic and tactile technologies. In the subproject “response and multisensory feedback”, psychological experiments in which (1) the temporal integration window for the integration of multisensory signals are examined are investigated, and (2) the temporal contingencies between human action and machine responses are determined A “sense of agency”, in which man perceives himself as the initiator of the machine response.
External references: Website

Psychologist/Neuroscientist/Health Scientist – Group Leader

Apply before: April 28th, 2017
Institute: University Medical Center Göttingen
Job specification: We seek an experienced Scientist / Psychologist with a strong background in neuropsychology and developmental psychology and solid knowledge of questionnaire development. The focus of the position lies on outcome research, esp. HRQOL and neuropsychology in children, adults and elderly suffering from traumatic brain injury, dementia or other diseases.
External references: Website

Postdoctoral – EEG based measures of hearing based on deep learning

Apply before: December 1st, 2017
Institute: University of Leuven
Job specification: Responsibilities

 • You will conduct your own research project, collaborating with PhD and postdoctoral researchers. The required EEG and behavioural data is readily available for analysis, and new data can be collected if required.
 • You are responsible for developing and evaluating deep learning methods to the problem on hand. Particular challenges will be the noisy nature of EEG data and modeling its temporal structure.
External references: Website