Promovendus Chronic and acute stressors in high-risk organizations

 

Apply before: August 10th, 2018
Institute: Open Universiteit (Netherlands)
Job specification: We zoeken een promovendus voor het project “Understanding the interplay of chronic and acute stressors in high-risk organizations: the role of emotion regulation, appraisal, and rumination”. Doel van het project is vast te stellen hoe professionals omgaan met situaties die gekenmerkt worden door een combinatie van chronische en acute stress, welke rol emotieregulatie hierbij speelt en wat de gevolgen zijn voor het functioneren en welzijn van de professional.

Van u wordt verwacht het onderzoeksvoorstel verder uit te werken en verschillende longitudinale studies uit te voeren met behulp van surveys, event-based-sampling en wearables. Het verzamelen van data zal gebeuren in organisaties, zoals de politie, waar werknemers geconfronteerd worden met zowel chronische als acute stress. De resultaten van dit onderzoek presenteert u in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op internationale congressen. Het geheel moet resulteren in een academisch proefschrift. Het project betreft een samenwerking tussen de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Open Universiteit en TNO, afdeling Human Behaviour and Organisational Innovations. Om die reden zult u naast de locatie van de OU (Heerlen) ook werkzaam zijn bij TNO (locatie Soesterberg). Hiervoor zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd.

External references: More information

 

Promovendus/junior onderzoeker Medische Psychologie

 

Apply before: August 24th, 2018
Institute: AMC Medical Research (AMR)
Job specification: Uit internationaal onderzoek weten we dat ongeveer de helft van de patiënten met uitgezaaide kanker zich niet (volledig) bewust is van hun prognose. Vaak wordt op basis van deze getallen geconcludeerd dat artsen hun patiënten niet goed informeren. Dan wordt echter vergeten dat veel patiënten hun prognose ook niet (precies) willen weten. In dit project willen we allereerst onderzoeken wat Nederlandse patiënten weten over hun prognose.

Daarnaast willen we patiënten die de voorkeur geven aan onwetendheid karakteriseren; evenals patiënten die onwetend zijn terwijl ze wel behoefte hebben aan informatie over hun prognose. Dit kan artsen helpen om hun informatie af te stemmen. Tot slot willen we laten zien wat het effect is van informeren over prognose in consulten met patiënten met ongeneeslijke kanker, evenals wat het effect is van verschillende manieren om die informatie te geven. Dit helpt artsen bij vragen als ‘Kan het kwaad om een positief plaatje te schetsen?’ en ‘ Wat is het effect van het noemen van getallen?’.

We richten ons op patiënten met kanker die gemiddeld (mediaan) een levensverwachting hebben van minder dan twaalf maanden. Centraal staat de vraag of zij weten dat zij niet meer beter worden en of zij zich bewust zijn van hun beperkte levensverwachting.

External references: More information

 

Postdoc position on biomarkers related to risk factors and prevention strategies for Alzheimer disease

 

Apply before: August 13th, 2018
Institute: Karolinska Institutet (Sweden)
Job specification: Duties:

  • Human sample preparation (blood and cerebrospinal fluid)
  • Analysis of biomarkers using ELISA, Western blot, mass spectrometry etc. and identifying novel techniques and strategies to enhance assay sensitivity
  • Statistical analysis and writing research articles
  • Maintain regular communication between the different centers, to share recent results, updates etc.
  • Integrate the expertise from different group members
  • Supervision/guidance of younger trainees
External references: More information

 

Postdoctoral Fellow related to Mathematics Interest Project

 

Apply before: August 15th, 2018
Institute: University of Oslo (Norway)
Job specification: Applications are invited for a 3 – 4 year position as Postdoctoral Fellow in educational psychology to be based at the Department of Psychology, University of Oslo.

The Postdoctoral Fellow will work within the project “Question Asking and Storytelling as Means to Increase Mathematics Interest in Teacher Education”, funded by the Finnut-program of the Norwegian Research Council, and is responsible for the implementation of one of the two subprojects, storytelling or question asking. There will also be room to implement own ideas.

External references: More information

 

Researcher at NORMENT

 

Apply before: August 6th, 2018
Institute: University of Oslo (Norway)
Job specification: The successful applicant is expected to use methods from cognitive neuroscience to improve our understanding of brain plasticity and maternal brain and mental health during and after pregnancy. The focus will range from typical patterns, to subclinical symptoms, to severe conditions. Methodological approaches will include structural and functional brain imaging, electrophysiology, cognitive and clinical psychology, biomarkers and gene expression, and longitudinal mapping of interactions between these levels.
External references: More information

 

Research Associate in Psychology, Biological Psychology and Neuropsychology

 

Apply before: July 15th, 2018
Institute: University of Hamburg (Germany)
Job specification: Responsibilities:
Duties include teaching and research in the respective department or institute. Research associates
can also pursue independent research and further academic qualifications as well as acquire
teaching experience. These duties are intended to promote academic achievement.
Therefore, at least one-third of set working hours will be made available for the associate’s own
academic work.

Specific Duties:
The postdoc will develop and coordinate research on neuroplasticity as a consequence of visual
impairments in humans. She/he will be responsible for running both behavioral and
neuroscience studies in humans with visual impairments (brainimaging and/or
neurophysiological experiments) both in Hamburg and in partner institutes outside of
Germany. The postdoc will be responsible for analyzing and publishing results. She/he will
support grant and report writing. Other duties include supervising PhD, Master, BSc and
internship students. Classroom teaching duties comprise 5 SWS.

External references: More information

 

Research Associate at the Department of Psychology

 

Apply before: July 27th, 2018
Institute: University of Münster (Germany)
Job specification: Your tasks:

  • Research in the field of pedagogical psychology and motivational psychology (eg on motivational and emotional processes in self-regulated learning, on procrastination, study success and dropout) as well as scientific collaboration in publications and research applications
  • Teaching activities in the field of educational psychology in the bachelor and master’s degree in psychology
  • Transfer of empirically gained insights into the public and practice
  • Participation in academic self-government
External references: More information

 

Research Associate in Methods and Statistics in Psychology

 

Apply before: July 31st, 2018
Institute: University of Hamburg (Germany)
Job specification: Responsibilities:
Associates will be expected primarily to teach and conduct research. The associate will also
have the opportunity to pursue further academic qualifications, in particular a doctoral
dissertation. At least one-third of set working hours will be made available for the associate’s
own academic work.

Specific Duties:
Researching the consequences of selection effects and (statistical) model misspecification with
respect to the estimation of effects in psychological research (Type S and Type M errors),
using theoretical arguments and/or simulations. Teaching courses in the field of statistics. The
teaching commitment is two lectures per week.

External references: More information

 

PhD scholarship – Theology, Psychiatry and Law in the 18th century

 

Apply before: July 12th, 2018
Institute: University of Copenhagen (Denmark)
Job specification: The PhD scholar will be part of a new interdisciplinary research group on theology, psychiatry and law in the 18th century. The group carries out research on theological and psychiatric perspectives of material from the 18th century system of justice and related sources. For additional information on the work and topics of the research group, please contact Associate Professor Tine Reeh, trr@teol.ku.dk or Professor Ralf Hemmingsen, rph@sund.ku.dk. The granting of the scholarship carries with it enrolment as a PhD student at the PhD school of the Faculty of Theology.
External references: More information

 

PhD student position in the effects of motor action on pain processing: An experimental analysis

 

Apply before: Augustus 3rd, 2018
Institute: Ghent University (Belgium)
Job specification: We are seeking a highly motivated full‐time PhD student for a research project funded by the Research Foundation Flanders (FWO) with a duration of 4 years. The research will be conducted under the supervision of Stefaan Van Damme (main promotor; Ghent University), Ann Meulders (co-promotor; University of Maastricht/Leuven), and Diana Torta (co-promotor; University of Leuven/Louvain-la-Neuve). The project aims to investigate the intriguing question how movements interact with pain processing.
External references: More information