Promovendus/junior onderzoeker Medische Psychologie

 

Apply before: August 24th, 2018
Institute: AMC Medical Research (AMR)
Job specification: Uit internationaal onderzoek weten we dat ongeveer de helft van de patiënten met uitgezaaide kanker zich niet (volledig) bewust is van hun prognose. Vaak wordt op basis van deze getallen geconcludeerd dat artsen hun patiënten niet goed informeren. Dan wordt echter vergeten dat veel patiënten hun prognose ook niet (precies) willen weten. In dit project willen we allereerst onderzoeken wat Nederlandse patiënten weten over hun prognose.

Daarnaast willen we patiënten die de voorkeur geven aan onwetendheid karakteriseren; evenals patiënten die onwetend zijn terwijl ze wel behoefte hebben aan informatie over hun prognose. Dit kan artsen helpen om hun informatie af te stemmen. Tot slot willen we laten zien wat het effect is van informeren over prognose in consulten met patiënten met ongeneeslijke kanker, evenals wat het effect is van verschillende manieren om die informatie te geven. Dit helpt artsen bij vragen als ‘Kan het kwaad om een positief plaatje te schetsen?’ en ‘ Wat is het effect van het noemen van getallen?’.

We richten ons op patiënten met kanker die gemiddeld (mediaan) een levensverwachting hebben van minder dan twaalf maanden. Centraal staat de vraag of zij weten dat zij niet meer beter worden en of zij zich bewust zijn van hun beperkte levensverwachting.

External references: More information