Data-analist / psychometrisch specialist

Apply before:
Institute: De Vereniging Hogescholen
Job specification: Kernelementen van de functie zijn:

  • analyses uitvoeren om de psychometrische kwaliteit van vragen en toetsen in kaart te brengen;
  • analyseren van de data en de totstandkoming van de cesuur na de toetsafname;
  • organiseren van deskundigheidsbijeenkomsten voor constructieteams om psychometrische resultaten te bespreken;
  • begeleiden van normeringspanelbijeenkomsten om de cesuur van toetsen te bepalen;
  • adviseren over de inrichting van de item-banken in een nieuw toetssysteem;
  • onderzoek uitvoeren naar de resultaten van de toetsen, de vergelijkbaarheid van toetsen en trends over de studiejaren heen.
External references: Website