Student Assistantship Past-at-Play lab

 

Apply before: 31 May 2020
Institute: Leiden University, Faculty of Humanities and Faculty of Archaeology
Job specification:
 • The Past-at-Play lab is looking for two student assistants to help and assist the team with their research activities. The Past-at-Play lab is a research lab and public play-space where the project will run open days, research experiments, and focused group discussions around the past in and as play. We are looking for students with an active interest in the past and play and a willingness to co-host public events. The appointment will be for one day a week, and a three-day training programme will be provided at the beginning of the appointment.
 • We are looking for students who:
  • Are fluent in Dutch and advanced proficiency in English;
  • Are available one day per week (0.2 fte), either Thursdays or Fridays;
  • Are able to commit to the full term of the position (1 September till 31 May);
  • Have an active interest in the past and games;
 • Submit a short CV, a maximum one-page cover letter. Also submit a short vignette in text, audio, or video format discussing the last game you played (please also provide the title of the game);
External references: More information 

PhD position in Neuroeconomics

 

Apply before: 28 april 2020
Institute: University of Antwerp
Job specification:
 • What are the roots of fairness and how does it restrain selfishness and sustain cooperation? While equality may be a guiding benchmark to decide on appropriate distributions, in reality, the fairness norm is a social construct, highly influenced by culture, feelings of attachment, values, and bargaining position. With behavioural- and neuro-imaging studies we investigate how different people decide what is fair or not, and how their fairness preferences are affected by power asymmetry and conflict. Relying on functional magnetic resonance (fMRI) techniques, the project aims to uncover the drivers of the person*context interaction and identify the different motivations behind fairness judgments and decisions. By gaining insights into this biological mechanism we contribute to a more solid foundation of social science predictions of how different people develop fairness preferences in different environments.
 • You hold a master degree that is relevant to the field of neuroeconomics (e.g., Economic- , Psychological- , Biological- or Biomedical Sciences).
External references: More information 

Promovendus Healthy ageing in elderly with a low socioeconomic position: effectiveness of an integral approach

 

Apply before: 28 april 2020
Institute: Open Universiteit
Job specification:
 • Dit project betreft een onderzoek naar de effectiviteit van een integrale aanpak om ouderen, vooral lager opgeleid, te ondersteunen bij het vitaal en gezond ouder worden. De focus ligt op het lichamelijk en sociaal actief blijven waarin de effectief bewezen eHealth Actief Plus beweeginterventie een onderdeel is.
 • Mee kunnen doen in de digitale samenleving wordt immers ook voor ouderen steeds belangrijker Met een integrale wijkgerichte aanpak proberen we tegelijkertijd het individu, de sociale context en de (fysieke) omgeving positief te beïnvloeden. Diverse gemeenten hebben al medewerking toegezegd. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Pharos, het landelijk expertisecentrum voor het terugdringen van gezondheidsverschillen
 •  U heeft een Master Psychologie, of andere afgeronde academische opleiding in het bedoelde onderzoeksveld (bijvoorbeeld Health Psychology & Technology, Gezondheidspsychologie, Gezondheidswetenschappen, Health Education & Promotion) met relevante kennis op het gebied van ouder worden, bewegen, lokale gezondheidsbevordering en eHealth.
External references: More information 

Promovendus FHML / NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism / Vakgroep Gezondheidsbevordering

 

Apply before: 29 March 2020
Institute: Universiteit Maastricht
Job specification:
 • Het wordt steeds duidelijker dat voldoende slaap belangrijk is voor een goede gezondheid. Dat geldt zeker voor jonge kinderen. Verstoorde slaap in kinderen komt vaak voor. Het kan leiden tot gezins-, gezondheids-, en ontwikkelingsproblemen. In dit project wordt een interventie ontwikkeld en geëvalueerd om slaapproblemen in jonge kinderen te voorkómen. De interventie wordt samengesteld samen met o.a. de jeugdgezondheidszorg (JGZ), verloskundigen en kraamverzorgenden, en door deze groepen toegepast. Daarbij is speciale aandacht voor de communicatie met laaggeletterde ouders en ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 • In dit project wordt een interventie om slaapproblemen in kleine kinderen te voorkómen en tegen te gaan, ontwikkeld en geëvalueerd. Deze interventie kan per JGZ-regio worden aangepast.  De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: (1) Verandert de interventie de werkwijze in de JGZ? (2) Verbetert de interventie de slaap van het kind? (3) Wat zijn de ervaringen van ouders en JGZ-artsen en -verpleegkundigen met de interventie? In het project wordt samengewerkt met onderzoekers van de Universiteit Wageningen.
 • Als vooropleiding voor deze functie is een (Research) Master een vereiste, bijvoorbeeld Gezondheidswetenschappen of Sociale Wetenschappen. Je bent flexibel, nieuwsgierig, vaardig in het schrijven van wetenschappelijke teksten, je hebt een sterk analytisch vermogen, uitstekende organisatorische en contactuele eigenschappen, en werkt graag samen in een team. Idealiter heb je een aantoonbare affiniteit met gezondheidsbevordering of jeugdgezondheidszorg. Verder heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
External references: More information 

Promovendus Perfect Fit

 

Apply before: 2 December 2019
Institute: Universiteit Leiden
Job specification:
 • In het Perfect Fit project wordt een methode ontwikkeld die mensen ondersteunt bij het stoppen met roken en bewegen, juist op de momenten dat dit het meeste nodig is.
 • In dit specifieke deelproject van Perfect fit is de hoofdvraag: Wat werkt voor wie? We onderzoeken hiervoor de onderliggende motieven voor verandering. Daarnaast bekijken we welke situaties voor ieder persoon afzonderlijk hoge risico’s met zich meebrengen, en individuele preferenties voor coaching adviezen. Specifieke gedragsveranderingstechnieken zullen worden gebruikt om na te gaan hoe participanten hun motivatie kunnen optimaliseren en hoe ze het best om kunnen gaan met de voor hen risicovolle situaties. Betekenisgeving en het omgaan met uitdagingen voor verandering vormen hierbinnen de veronderstelde sleutels tot succes.
 • Er wordt gezocht naar een kandidaat met een diploma op master niveau in (gezondheids)psychologie, gezondheidswetenschappen of een gerelateerde opleiding;
External references: More information 

People Development and Culture Specialist – Nutanix

 

Apply before: N.A.
Institute:
Nutanix Hoofddorp, The Netherlands
Job specification:
 • As our People Development & Culture Specialist, you will be responsible for organizing and providing coordination support for learning events, offerings & training courses across EMEA. Being a part of a global team, you will have a strong international exposure & the opportunity to work on global projects as well. The position is based in our EMEA Headquarter in Hoofddorp, the Netherlands. Apply now to become a part of a dynamic, fast-paced and growing IT environment where everyone makes an impact!
 • Among other tasks, you will be organizing and supporting the coordination of People Development & Culture offerings across EMEA, including trainings and events, such as Speed Coaching, Learn with Leaders & Leadership Speaker Series & EMEA Future Leaders Program.
 • Minimum Bachelor’s degree required in fields related to Organizational Development, Industrial Psychology, or Behavior Science
External references: More information 

Promovendus Mental Health at Work

 

Apply before: 8 december 2019
Institute:
Universiteit van Amsterdam
Job specification:
 • De UvA is op zoek naar een promovendus / promovenda voor het project ‘H-Work Mental Health at Work: Developing and implementing a multilevel intervention framework’.
 • Het promotieproject ‘H-Work Mental Health at Work: Developing and implementing a multilevel intervention framework’ bestaat uit een uitdagende combinatie van theoretisch en toegepast onderzoek naar de werking van (combinaties van) specifieke interventies ter bevordering van welzijn op het werk binnen de EU. Deze interventies kunnen op individueel, groeps- of organisatieniveau plaatsvinden. Naast het in kaart brengen van bestaande interventies, zullen geselecteerde interventies ook worden geïmplementeerd binnen organisaties.
 • Je hebt hiervoor een afgeronde academische Master of Research Master in de Sociale wetenschappen nodig, bij voorkeur in de Arbeids- & Organisatiepsychologie of Arbeids- en Gezondheidspsychologie.
External references: More information 

PROJECTMEDEWERKER CARING UNIVERSITIES

 

Apply before: 27 Oktober 2019
Institute:
Vrije Universiteit, Amsterdam
Job specification:
 • In het ‘Caring Universities’ project werken 4 Nederlandse universiteiten (Maastricht, Leiden, Utrecht, de Vrije Universiteit) samen om psychische en psychologische problemen van studenten in kaart te brengen, waar mogelijk te voorkomen en hulpverlening te verbeteren.
 • Binnen het project zijn we op zoek naar een projectmedewerker die ons meehelpt met het ontwikkelen van nieuwe e-health interventies. Deze interventies hebben de potentie om op korte termijn het welzijn van veel studenten in Nederland te verbeteren en worden wellicht op een later moment ook internationaal ingezet. U krijgt met deze functie de mogelijkheid om op een positieve manier bij te dragen aan een brede maatschappelijke kwestie.
 • De projectmedewerker is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en (her)schrijven van de inhoud voor e-health interventies gericht op de preventie en behandeling van veelvoorkomende psychische klachten onder studenten en tevens het verhogen van het welbevinden van studenten.
External references: More information 

PhD Student on Human Interaction Chalmers University of Technology Sweden

 

Apply before: Not Specified
Institute:
Chalmers University, Gothenburg, Sweden
Job specification:
 • Candidates should have an MSc degree in psychology/behavioural sciences or an engineering discipline, with knowledge in one or more of the following fields: human factors, cognitive psychology, neuro science, ergonomics, human machine interfaces, cognitive modelling, artificial intelligence, machine learning, statistics, automotive technology, driver assistance systems, software engineering, computer science, control theory, transport modelling, and safety analysis.
 • The overall goal of this project is to enable rapid and reliable development of safe and user-centred automated vehicles (AVs) for urban environments. Vehicle automation has been identified as a game-changer in transport, promising substantial reductions in road-traffic fatalities while improving mobility. However, the processes to integrate automation in transport have been primarily technology-focussed, with insufficient consideration given to how users both inside and outside of the AVs will interact with AVs.

  The main objective of SHAPE-IT is to facilitate the safe, acceptable (and, ideally, desirable) integration of user-centred and transparent AVs into tomorrow’s mixed urban traffic environments, using both existing and new research methods, designing advanced interfaces and control strategies.

External references: More information 

Two 3-year PhD positions in Cognitive and Systems Neuroscience

 

Apply before: Not Specified
Institute:
University of Lübeck, Germany
Job specification:
 • The Collaborative Research Unit “Cognitive Theory for Tourette Syndrome – A Novel Perspective” (DFG
  FOR 2698, speaker: Alexander Münchau) has recently been awarded to the Universities of Lübeck and
  Dresden. As part of this research unit, two 3-year PhD positions are offered in the field of cognitive and
  systems neuroscience research in Tourette syndrome in the Department of Pediatric and Adult Movement
  Disorders and Neuropsychiatry, Center for Brain, Behavior and Metabolism at the University of Lübeck in
  close cooperation with the Department of Cognitive Neurophysiology at the University of Dresden
 • We are an interdisciplinary team (neurology, neuropsychiatry, psychology, computer science) using TMS,
  EEG and fMRI to investigate the neural underpinnings of action control and movement disorders, with a
  particular focus on Tourette syndrome, Parkinson’s disease, and dystonia
 • Required is a M.Sc. degree in psychology, neuroscience, biomedical sciences, or a related field
  Strong interest in scientific research, combining cognitive, clinical and systems neuroscience
External references: More information