Promovendus Smart Technology use for Resilient Healthcare

Apply before: 7 Januari 2021
Institute: Open Universiteit, Heerlen
  • Gezocht: een promovendus voor het project “Smart Technology Use for Resilient Healthcare: Developing an Intervention Toolbox to Stimulate Smart Use of Electronic Health Records in Hospitals Using a Multidisciplinary Approach”.
  • In dit multidisciplinaire project worden kritische individuele, organisatorische en technologische succesfactoren onderzocht voor ‘Smart Use’ van het EPD door verschillende groepen zorgmedewerkers. Op basis van deze kennis wordt een interventie toolbox op maat ontwikkeld en getest om ‘Smart Use’ van het EPD te stimuleren in een ziekenhuis-setting.
  • Van u wordt verwacht dat u het onderzoeksvoorstel verder uitwerkt en verschillende studies uitvoert, waaronder een scoping review, een interviewstudie (kwalitatief), een survey-onderzoek (kwantitatief) en een interventiestudie.
  • U heeft een (Research) Master Psychologie of een andere afgeronde academische opleiding in een onderzoeksveld relevant voor het project (zoals Psychologie en Technologie, Human Resource Studies). Bij voorkeur heeft u relevante kennis in de Arbeids- en organisatiepsychologie.
  • U heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.
External references: More information