Promovendus FHML / NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism / Vakgroep Gezondheidsbevordering

 

Apply before: 29 March 2020
Institute: Universiteit Maastricht
Job specification:
  • Het wordt steeds duidelijker dat voldoende slaap belangrijk is voor een goede gezondheid. Dat geldt zeker voor jonge kinderen. Verstoorde slaap in kinderen komt vaak voor. Het kan leiden tot gezins-, gezondheids-, en ontwikkelingsproblemen. In dit project wordt een interventie ontwikkeld en geëvalueerd om slaapproblemen in jonge kinderen te voorkómen. De interventie wordt samengesteld samen met o.a. de jeugdgezondheidszorg (JGZ), verloskundigen en kraamverzorgenden, en door deze groepen toegepast. Daarbij is speciale aandacht voor de communicatie met laaggeletterde ouders en ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden.
  • In dit project wordt een interventie om slaapproblemen in kleine kinderen te voorkómen en tegen te gaan, ontwikkeld en geëvalueerd. Deze interventie kan per JGZ-regio worden aangepast.  De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: (1) Verandert de interventie de werkwijze in de JGZ? (2) Verbetert de interventie de slaap van het kind? (3) Wat zijn de ervaringen van ouders en JGZ-artsen en -verpleegkundigen met de interventie? In het project wordt samengewerkt met onderzoekers van de Universiteit Wageningen.
  • Als vooropleiding voor deze functie is een (Research) Master een vereiste, bijvoorbeeld Gezondheidswetenschappen of Sociale Wetenschappen. Je bent flexibel, nieuwsgierig, vaardig in het schrijven van wetenschappelijke teksten, je hebt een sterk analytisch vermogen, uitstekende organisatorische en contactuele eigenschappen, en werkt graag samen in een team. Idealiter heb je een aantoonbare affiniteit met gezondheidsbevordering of jeugdgezondheidszorg. Verder heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
External references: More information