Promovendus Perfect Fit

 

Apply before: 2 December 2019
Institute: Universiteit Leiden
Job specification:
  • In het Perfect Fit project wordt een methode ontwikkeld die mensen ondersteunt bij het stoppen met roken en bewegen, juist op de momenten dat dit het meeste nodig is.
  • In dit specifieke deelproject van Perfect fit is de hoofdvraag: Wat werkt voor wie? We onderzoeken hiervoor de onderliggende motieven voor verandering. Daarnaast bekijken we welke situaties voor ieder persoon afzonderlijk hoge risico’s met zich meebrengen, en individuele preferenties voor coaching adviezen. Specifieke gedragsveranderingstechnieken zullen worden gebruikt om na te gaan hoe participanten hun motivatie kunnen optimaliseren en hoe ze het best om kunnen gaan met de voor hen risicovolle situaties. Betekenisgeving en het omgaan met uitdagingen voor verandering vormen hierbinnen de veronderstelde sleutels tot succes.
  • Er wordt gezocht naar een kandidaat met een diploma op master niveau in (gezondheids)psychologie, gezondheidswetenschappen of een gerelateerde opleiding;
External references: More information