Doctoraatstudent Sociale en Culturele Psychologie

 

Apply before: 1 Juli, 2019
Institute:
KU Leuven, Belgium
Job specification:
  • Voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven zijn we op zoek naar een doctoraatsstudent die naast het verrichten van onderzoek in de sociale en culturele psychologie (2/3e van de tijd) ook onderwijs verzorgt (1/3e van de tijd), waaronder in de statistiekvakken
  • Het doctoraatsonderzoek situeert zich in het brede domein van de sociale en culturele psychologie en bouwt voort op lopende onderzoeksprojecten naar de acculturatie van psychologische processen zoals emoties, de onderliggende mechanismen alsook consequenties van emotionele ‘fit’ in interculturele interacties, en het welbevinden en schoolsucces van jongeren met een migratieachtergrond. De kandidaat heeft als taak om, onder begeleiding, eigen onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren, dit te presenteren op nationale en internationale conferenties, om de resultaten ervan te rapporteren in internationale tijdschriften en, op basis daarvan, een doctoraatsproefschrift voor te bereiden.
External references: Vacature Doctoraatstudent KU Leuven