Doctoraal onderzoeker: Determinanten van burn-out en re-integratie

 

Apply before: February 25th, 2019
Institute:
Universiteit Gent, Belgium
Job specification:
  • Het doctoraal mandaat kadert in een breder, interdisciplinair onderzoeksproject. De bedoeling van dit bredere project is een geïntegreerd perspectief te bieden op (i) de socio-economische en psychologische determinanten van burn-out en (ii) de gevolgen van burn-out voor de verdere carrière. Theoretisch worden psychologische modellen verrijkt met harde socio-economische indicatoren. Empirisch wordt kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd om voor het eerst de dynamische en causale relaties tussen burn-out en andere socio-economische en psychologische constructen bloot te leggen. Meer informatie omtrent het project is te vinden in de projectomschrijving.
External references: Read more