PhD – Babylab

 

Apply before: January 15th, 2019
Institute:
Essex university (UK)
Job specification: My main research interest is the development and modulation of imitative behaviour in infancy and toddlerhood. Using a range of methods (fNIRS, EEG, EMG, and behavioural studies), my research aims to answer questions like: How do infants learn to copy others’ actions? What role does sensorimotor experience play in this process? How do infants’ body representations and conceptual knowledge about their bodies help them imitate others’ actions? What is the role of cognitive control in determining what and who we imitate?
If these questions sound interesting to you, get in touch to discuss ideas!
External references: Read More

Promovendus – Samen Uniek – tweelingonderzoek

 

Apply before: November 22nd, 2018
Institute:
Universiteit Leiden
Job specification: Het onderzoek betreft een grootschalige, longitudinale studie naar de effecten van een interventie gericht op het verbeteren van sensitief ouderschap van ouders van kinderen tussen 3 en 14 jaar oud. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van sociale vaardigheden en gedragscontrole bij kinderen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van verschillende neurobiologische meetmethoden zoals (f)MRI.
External references: Lees meer

Onderzoeker in Opleiding Leefstijlveranderingen

 

Apply before: November 18th, 2018
Institute:
LUMC
Job specification: Als promovendus/onderzoeker in opleiding bestaan uw werkzaamheden uit het organiseren en verrichten van dit wetenschappelijk onderzoek. U houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van de studie, het analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens, het (mede)begeleiden van studenten in deelonderzoeken, het publiceren en presenteren van onderzoeksgegevens in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op congressen. U werkt hierbij nauw samen met de huisartsen en praktijkondersteuners van de betrokken huisartspraktijken en de Nederlandse Hartstichting. Dit onderzoek beoogt te leiden tot een promotie. Het onderzoek Gezonde leefstijl verlaagt de kans op hart- en vaatziekten en diabetes. Echter, vaak is het voor mensen moeilijk om daadwerkelijk hun leefstijl te veranderen. Er zijn momenten waar men meer ontvankelijk is voor het veranderen van gedrag, bijvoorbeeld na een belangrijke levensgebeurtenis. Dit soort momenten worden ook wel ‘teachable moments’ genoemd. Het doel van dit onderzoek is om de factoren die van invloed zijn op deze teachabe moments ten opzichte van het veranderen van leefstijl in kaart te brengen.
External references: Lees meer

Doctoraatbursaal

 

Apply before: November 30th, 2018
Institute:
Facultair Onderzoekscentrum voor Arbeidsmarktmonitoring (KU Leuven)
Job specification: Je bereidt een doctoraatsproefschrift voor onder begeleiding van Prof. Dr. Nele De Cuyper (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), Prof. Dr. Anneleen Forrier (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen) en Dr. Sarah Vansteenkiste (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Steunpunt Werk). Het proefschrift gaat over werkloosheid en inactiviteit. Doel van het proefschrift is een zicht te krijgen op verschillende profielen binnen de arbeidsmarktreserve. Wat bepaalt hun afstand en drempels tot de arbeidsmarkt en hoe kan hun doorstroom naar de arbeidsmarkt geremedieerd worden?
External references: Lees meer

Promovendus

 

Apply before: November 20th, 2018
Institute: Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN)
Job specification: Als promovendus ben je grotendeels verantwoordelijk voor de analyse en beschrijving van de longitudinale data naar de sociale impact van leven met littekens. Voor de ontwikkeling van het instrument werk je samen met hulpverleners van de verschillende brandwondencentra en vertegenwoordigers van de Vereniging mensen met brandwonden. Na implementatie wordt middels interviews de werking van het instrument geëvalueerd.
External references: Lees meer

15 PhD positions to study the psychological and technological challenges of informal care

 

Apply before: November 30th, 2018
Institute: ENTWINE network (Netherlands)
Job specification: Informal caregivers provide unpaid care to relatives or acquaintances with a chronic illness, disability, or other long-lasting care need. Mostly due to increased longevity and medical advances, the care needs of individuals for long-term care rise rapidly while the availability of informal caregivers decreases. Since the European health care systems rely heavily on the provision of informal care, this so called ‘Care Gap’ will create problems for their sustainability.
External references: Read more

Postdoctoral – in Cognitive Neuroscience and Space Medicine

 

Apply before: November 28th, 2018
Institute: University of Calgary (Canada)
Job specification: The successful candidate for this position will be involved in a project funded by the Canadian Space Agency as part of the NASA International Life Science Research Announcement 2014 (ILSRA-2014). While being involved in this project, the candidate will have the additional opportunity to work on other spatial cognition projects and/or develop new research studies (with funding provided for MRI data collection).
External references: Read more

PhD – Neurodevelopmental Disorders, Behaviour and Homelessness

 

Apply before: November 28th, 2018
Institute: University of New England (UNE) (Australia)
Job specification: We are seeking applicants with an interest and background in working within a community-focussed research setting to investigate the prevalence and severity of Neurodevelopmental Disorders of people who are homeless in the New England region. The successful applicant will work on a 3-year PhD project based at the University of New England (UNE), in Armidale, NSW Australia.
External references: Read more

PhD – Mental and Physical Health in the Homeless

 

Apply before: November 28th, 2018
Institute: University of New England (UNE) (Australia)
Job specification: The PhD project is part of the overall research activities of the Brain-Behaviour Research Group at UNE in collaboration with Homes North, Armidale. The project focuses on how mental and physical health might change when homeless people receive adequate housing. We are looking for a highly motivated PhD student who has a background in psychology, social work, counselling, neuroscience, mental health and related fields will be considered.
External references: Read more

Promovendus ‘Leiderschap en gezond werken in zorgteams’

 

Apply before: October 26th, 2018
Institute:  Universiteit Utrecht (Netherlands)
Job specification: Het doel van het promotieonderzoek is om gezond werken binnen zorgteams te onderzoeken en te analyseren hoe we het kunnen verbeteren – bijvoorbeeld via leiderschap. Het onderzoek richt zich op de gezondheid van zorgmedewerkers in relatie tot hun werk. Denk aan ziekteverzuim, personeelsverloop en zorggebruik van medewerkers (fysiotherapie en psychische zorg), maar ook aan lichamelijke en geestelijke gezondheid (zoals burnout), gezond gedrag en welzijn op het werk.
External references: Read more