Psycholoog 24 – 36 uur

 

Apply before:
Institute: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen
Job specification: Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen zorgen we niet alleen voor vrijheidsbenemende
maatregelen, maar ook voor de mensen die dit ondergaan. Als psycholoog lever jij binnen het detentiecentrum Rotterdam een belangrijke bijdrage aan het welzijn van ingeslotenen. De doelgroep bestaat uit mensen die illegaal in Nederland verblijven. Op dit moment zijn dit alleen mannen, maar het kan zijn dat er in de toekomst ook vrouwen geplaatst worden. Vanzelfsprekend is er sprake van een grote diversiteit aan culturele achtergrond, waarbij het voornamelijk gaat om niet-westerse culturen.
External references: Lees meer