Promovendus Chronic and acute stressors in high-risk organizations

 

Apply before: August 10th, 2018
Institute: Open Universiteit (Netherlands)
Job specification: We zoeken een promovendus voor het project “Understanding the interplay of chronic and acute stressors in high-risk organizations: the role of emotion regulation, appraisal, and rumination”. Doel van het project is vast te stellen hoe professionals omgaan met situaties die gekenmerkt worden door een combinatie van chronische en acute stress, welke rol emotieregulatie hierbij speelt en wat de gevolgen zijn voor het functioneren en welzijn van de professional.

Van u wordt verwacht het onderzoeksvoorstel verder uit te werken en verschillende longitudinale studies uit te voeren met behulp van surveys, event-based-sampling en wearables. Het verzamelen van data zal gebeuren in organisaties, zoals de politie, waar werknemers geconfronteerd worden met zowel chronische als acute stress. De resultaten van dit onderzoek presenteert u in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op internationale congressen. Het geheel moet resulteren in een academisch proefschrift. Het project betreft een samenwerking tussen de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Open Universiteit en TNO, afdeling Human Behaviour and Organisational Innovations. Om die reden zult u naast de locatie van de OU (Heerlen) ook werkzaam zijn bij TNO (locatie Soesterberg). Hiervoor zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd.

External references: More information