Ondersteuner studeerruimte voor studenten met autisme (leer- en ervaringsplaats)

Apply before: ASAP
Institute: Stichting Villa Abel
Job specification: De Ondersteuner studeerruimte draagt zorg voor ondersteuning, rust en regelmaat in onze
studieruimte.
Dit kan o.a. bestaan uit:
– Toezicht houden in de studieruimte
– Ondersteuning bij tijdsplanning
– Structureren van pauzemomenten
– Stimuleren van startmomenten
– Aanbrengen van structuur in planning van studie
– Motiveren van studenten om vol te houden
– Samen lunchen
– Verslaglegging
External references: Anne van der Horst via 06-54935858 of
anne@villaabel.nl