Promovendus The development and neural correlates of prosocial behavior

Apply before: October 20th, 2017
Institute: Universiteit Leiden
Job specification: Functiebeschrijving
• Werving proefpersonen;
• Ontwikkelen van meetinstrumenten;
• Uitvoeren van dataverzameling van gedragstaken en (functionele) MRI bij kinderen en volwassenen;
• Analyseren van MRI data en kwantitatieve data;
• Schrijven van wetenschappelijke artikelen, uitmondend in een proefschrift;
• Begeleiden van bachelor- en masterstudenten.
External references: Website