Promovendus The development and neural correlates of antisocial behavior

Apply before: October 20th, 2017
Institute: Universiteit Leiden
Job specification: Functiebeschrijving
• Deelnemers met antisociale gedragskenmerken benaderen uit de lopende longitudinale studie;
• Ontwikkelen van meetinstrumenten;
• Uitvoeren van dataverzameling van gedragstaken en (functionele) MRI bij jongeren met antisociale gedragskenmerken;
• Analyseren van MRI data en kwantitatieve data;
• Schrijven van wetenschappelijke artikelen, uitmondend in een proefschrift;
• Begeleiden van bachelor- en masterstudenten;
• Presenteren op nationale en internationale congressen en voor breed publiek.
External references: Website