Promovendus project Powerme: interventiestudie omgaan met vermoeidheid bij kinderen met mitochondriële aandoening

Apply before: July, 10th, 2017
Institute: Radboud UMC
Job specification: In de zorg voor kinderen met een mitochondriële ziekte (stofwisselingsziekte) ontbreekt op dit moment een evidence-based behandeling voor het omgaan met de impact van de ziekte met name op het gebied van vermoeidheid en pijn. In een innovatief single-case design wordt het effect op vermindering van vermoeidheid door de ‘POWERME’ interventie onderzocht bij 20 kinderen met een mitochondriële ziekte. De interventie zal bestaan uit blended cognitieve gedragstherapie, een combinatie van face-to-face contacten en een self-management website.
External references: PDF